Tregarth a Mynydd Llandygai

Beca Roberts

Mae Beca yn ymgeisydd newydd, ifanc a brwdfrydig. Mae wedi ei geni a'i magu yn Nhregarth ac wedi mynychu ysgolion Tregarth a Dyffryn Ogwen, ac mae'n adnabod yr ardal yn dda iawn. Mae hi wedi gweithio i Bartneriaeth Ogwen yn y gorffennol ac yn frwd iawn dros hyrwyddo gweithredu cymunedol.


Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Osian Owen
    published this page in Candidates 2022-04-14 14:47:50 +0100

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.