job advert

This is an advertisement for a Full Time Administrative Officer to provide secretarial and administrative duties for Hywel Williams MP and Siân Gwenllian AM. Complete fluency in oral and written Welsh & English is essential.

 

Mae Hywel Williams Aelod Seneddol Arfon a Siân Gwenllian Aelod Cynulliad Arfon

am benodi

Swyddog Gweinyddol

 i ddarparu gwasanaeth ysgrifennyddol/cymorth gweinyddol i’r AS a’r AC

Ystod Cyflog: £18,619 - £25,109

Swydd llawn amser 37awr yr wythnos, 22.2 awr (tri ddiwrnod) i'r Aelod Seneddol

ac 14.8 awr (dau ddiwrnod) i'r Aelod Cynulliad dan gytundeb gwahanol 

  

Mae’r gallu i gyfathrebu yn llafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol

 

Ymholiadau anffurfiol a manylion pellach gan  

Richard Thomas ar 01286 672076

[email protected]

 

Dyddiad cau am geisiadau: 5.00yh, Dydd Gwener, Tachwedd 10, 2017

 Cynhelir cyfweliadau ar: Ddydd Gwener, Tachwedd 17, 2017

 

 

 


Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.